Silence

Gặp ai trong cuộc đời cũng là duyên số, người còn ở lại với ta thì hãy trân trọng và đối xử tốt đẹp, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng ai còn nhận ra ai nữa, hà cớ gì cứ giữ mãi những mối bất bình trong tâm?

Artist Nguyen Tan Phat believes that every woman deserve better in love. In order to honor woman in the world, he brings us the lastest paintings in “Woman” collection.

SOLD

Open chat