Hide and seek

Suốt hành trình ấy, nàng phải trải qua biết bao trạng thái cảm xúc trước những được và mất ở cuộc đời, trước những khổ đau và hạnh phúc trong tình yêu nhưng người nàng vẫn giữ cho mình “niềm tin thầm lặng” dẫu đang đối diện với “cô đơn”, “tuyệt vọng”.

Artist Nguyen Tan Phat believes that every woman deserve better in love. In order to honor woman in the world, he brings us the lastest paintings in “Woman” collection.

Category: