Hide and seek

Story Behind

Suốt hành trình ấy, nàng phải trải qua biết bao trạng thái cảm xúc trước những được và mất ở cuộc đời, trước những khổ đau và hạnh phúc trong tình yêu nhưng người nàng vẫn giữ cho mình “niềm tin thầm lặng” dẫu đang đối diện với “cô đơn”, “tuyệt vọng”.

Throughout the journey, she had to undergo so many emotional states before the gains and losses in her life. Before suffering the ups and downs in love, she still kept herself “silent faith” despite being faced with ” the loneliness” and ” the despair”.
Artist Nguyen Tan Phat believes that every woman deserves better in love. In order to honor woman in the world, he brings us the lastest paintings in “Woman” collection.

Category: